Andeoska kosa

Moja sestra voli se igrati sa svojom kosom, mo¾e¹ je pogoditi porama i èe¹ljati i napraviti ih. Ona je toliko umije¹ana da ako ¾eli sve izgledati lijepo, mo¾e napraviti jednu pletenicu desetak puta, stavljajuæi kose na njih sve zajedno, ili ih skupljajuæi. Zaista ¾elim ¹kolski rad i razvoj. Njezina posljednja uloga bila je originalna princeza i trebala joj je savr¹enu frizuru i haljinu. U ranim jutarnjim satima, moja majka joj je pletila mnogo pletenica s vezicama. Nakon nekoliko trenutaka, ovaj izvrstan jedanaestogodi¹njak je rekao ne, ne, ne jednom. Ja æu izgledati ljep¹e u upravljanoj kosi ... poèelo je. I sat overclockinga i njihovo modeliranje. Izgledala je aristokratski poput va¾ne princeze. Dakle, kako se nositi s princezama, brzo se ponovno predomislio. Ne dodajuæi èinjenici da je pro¹lo vi¹e od dva sata od poèetka skladanja do predstave. Odjednom ... potpuno je promijenio koncept, dok je u njenom govoru bio trenutak vi¹e tako "nieeee, ne sviða mi se, jer se ne sjeæam princeze, ¹to je visoka njena slu¹kinja". Upitala je novu frizuru, naslaganu kosu prema napunjenoj koki. Jer, kao ¹to sam napisao ranije, sada treniramo u oblikovanju njezine kose tako da smo se vrlo brzo kretali. Njezina majka, s jedne strane, bila je sposobna za ostatak i dvadeset minuta.