Blagajnik blagajne

Poljske kuhinje dijelom se pripremaju za jela od mesa. To je naèin na koji proizvodimo govedinu, svinjetinu i perad ovisi o tome hoæe li na¹a veèera biti sluèajnost ili neuspjeh.

pranjeMeso treba oprati prije poèetka. Ne radi se ba¹ o tome ako ih smislimo staviti u hladnjak, jer tijekom pranja na povr¹inu nosimo opasne bakterije, ¹to mo¾e ubrzati proces razgradnje. Nakon pranja mesa, trebamo temeljito oprati ruke. Isto tako vrijedi imati higijenu za sve predmete (no¾eve, daske za rezanje s kojima je sirovo meso bilo u kontaktu.

Rezanje i dodavanjeMeso bi uvijek trebalo rezati preko vlakana. Zahvaljujuæi tome, nakon ¹to je gotov, bit æe svijetao i udoban. Meðutim, za rezanje mesa trebamo koristiti o¹tar no¾. To je dobar stil za izo¹travanje i ispiranje svaki put. Zahvaljujuæi ovome, kotleti koji nas presijecaju neæe biti ru¾ni. To je posebno va¾no jer sok prolazi kroz neravne rubove, tako da meso gubi soènost i dodatak.

Najbolji okus je meso prethodno marinirano. Marinada se mo¾e zavr¹iti èe¹njakom, maslinovim uljem, ru¾marinom ili novim zaèinskim biljem. Da bi marinada dobro apsorbirala, vrijedi je unaprijed orobiti. To je nezamjenjivo da æete tada naæi sjeckalica za tijelo. Zahvaljujuæi tome, tijelo bolje apsorbira marinadu koju smo napravili, bit æe jo¹ izvrsnija.

Termièka obradaMarinirano meso mo¾e se pr¾iti, pr¾iti ili pirjati. Pr¾enjem i davljenjem vrijedi da na ni¾im temperaturama djelujemo, to bolje. Meso se prilagoðava grupama bjelanèevina i masti, zbog èega se zbog brze i ¹iroke temperature zaustavlja kohezija i lièinka. Pr¾enje na ni¾oj temperaturi uèinit æe da se otopi u ustima. Prilikom peèenja vrijedi osigurati da se tijelo svaki put zalije s mastima. Zahvaljujuæi tome, trebat æe bliska soènost i nadopuna.