Gastronomija za glog

Jo¹ uvijek ne èuje, jer i dalje, usprkos razvoju svijeta, subjekti seksualnog odnosa i posjete ginekologu se vide kao tabu. Neæe promijeniti èinjenicu da æe mlada ¾ena prije ili kasnije morati napraviti na¹ prvi posjet ginekolo¹kom uredu. Sve je va¾no redovito provjeravati je li recept u kontracepciji, prvi posjet ginekologu praktièki jednak u svim ljudima. I to je takoðer stresno, nakon svega, svlaèenje iz dr¾ave dolje ispred druge gospoðe nije dobro iskustvo. U nastavku æemo predstaviti kako prvo posjetiti ginekolog i ¹to oèekivati od njega.

Iako je uzrok prvog dana nije jasno problema, kao ¹to su vaginalne infekcije, pozitivan uèinak na ranu posjeta za odabir dana i razdoblje od sredine ciklusa, èime je lijeènik pa¾ljivo ispitati vrata maternice i eventualno skinuti sredstvo citologije. ©to se tièe pripreme va¹eg tijela, trebali biste razmisliti o stavljanju na slobodu, lako ukloniti odjeæu. To je ne samo ugodno èitanje bukvice, ali i patentni zatvaraè, ili skinuti jednostavan gore, jer æe biti potrebno i grudi ispit. Depilacija bikinijskog podruèja izgleda prilièno kontroverzna. Istina je, meðutim, da je takav, da je iskustvo æe biti moguæe bez obzira na to da li se odluèite obrijati stidne podruèju ili takoðer nije.

©to se tièe jednoj studiji, bit æe to uèinili u ostatku naèin: Prije svega, lijeènik æe vas pitati o va¾nim informacijama kao ¹to su datum i duljinu primarnog stadija i samo ako je ¾ena veæ poèela spolnog odnosa. Ako izvijestio putovima dobivanje recept za kontraceptiva, lijeènik æe nam se pitanje vi¹e o osjeæajima koji nas prate tijekom razdoblja (ako ih ima jake bolove u trbuhu, a iste je relevantno, obilje krvarenja i ono ¹to smo mislili da æe biti pozitivan naèin za primanje kontracepciju.Zatim idemo na ispravan pregled, pa na veliku stolicu na kojoj odluèujemo polo¾aj koji se naslonio, a noga je postavljena u navedene poluge. Sam pitanje je bezbolno, meðutim, pacijenata s visokim naglaskom mogu osjetiti neku nelagodu ili bol. Nemojte se bojati prijavljivanja ove èinjenice svom lijeèniku.

Skupo je to èiniti barem jednom godi¹nje, s poèetkom ginekolo¹kih pregleda. Takoðer ne sudjeluje u zaboravljanju na odr¾avanje menstruacijskog kalendara, jer su podaci o fazi potrebni za pravilan rad studija.