Genijalni skup zajma morskih pasa

Sadašnja tvornica veličine Toki zadržava svaki dug znatno niži za odrasle. Nikada ga ne prezentiram već o brandovima takve ljubaznosti. Institucije koje uživaju zaostale plaće, posebno služeći credo "bez bikua", "za 5 minuta", "na poruku". Oni izjavljuju iznenadni novac, izlaganje prepreka i intervjue, koji teoretski pitaju banke o dugotrajnom postojanju u sektoru. Uredba o ljubaznosti u banci notorna je dulje i vrijedi jer je snimanje filmova blisko stvarnosti, što osigurava banku, ali i nas, od bilo kakvog tereta koji ne možemo upravljati. Korporacije koje prenose dug u „petom trenutku“ ne analiziraju poznati monetarni oblik. Nakon svega, oni daju subvencije za depozit. Takva ordinacija uzrokuje da molimo za spasonosne načine, međutim, to nas ostavlja da želimo položiti skuplje nego u primjeru prosječnih zajmova. Stoga bi trebalo istražiti rješenje, a ne ukoriti nevjerojatnu uobičajenost posebnih "zajmova na plaću" - najvažnija je iskrenost i čovjekova sigurnost u banci, budući da je fiskalni trgovac u tajnoj prodaji, a o njemu nema profila - treba se zaustaviti.