Povijest razvoja radio tehnologije

Upoznavanje svijeta jedinstveno je iskustvo i velika avantura. Tehnika i tehnologija kreæu se takvim tempom do poèetka i razvijaju se dinamièki, da u stvari za èovjeka vi¹e nema ni¹ta nepristupaènog u svijetu. Èak i ako je dio svijeta, fragment istine nepropustan za ljudsko oko, takvi ureðaji koji vode do dosega, osobito neizmjernih dubina svijeta, nastavljaju se.

Ne samo to, ne samo da mo¾ete razlikovati svijet, ne mo¾ete samo gledati i provjeravati, veæ mo¾ete vidjeti i ono ¹to jesmo, pa ono ¹to osjeæamo i ono ¹to vidimo. To je, naravno, veliko prouèavanje i veliki dojam i otvara nam novi, prilièno neobièan svijet.

U ovom istra¾ivanju, mikroskopska kamera je za nas. Ovo jelo, koje uzrokuje beskrajnu priliku za prouèavanje, istra¾ivanje i razgovor s najtajnijim mjestima na svijetu. Takav fotoaparat, zahvaljujuæi na¹im strukturama i poznatim razlozima, omoguæuje veliki krupni plan. To je samo njegova mikroskopska znaèajka. Meðutim, buduæi da postoji kamera, ona omoguæuje vi¹e da se vidi ¹to æe se dogoditi s njezinom pomoæi. To omoguæuje ne samo pitanje svijeta u stvarnom poretku, nego i naknadnu analizu snimanja.

Ova snimka ostaje, mo¾ete je arhivirati i dalje je mo¾ete obrisati nakon ¹to je promatrate. Toènost fotoaparata znaèi da je ono ¹to smatramo dobrom kvalitetom, posebno poveæano i daje dojam da nismo gledali minijaturne ili mikroskopske objekte, veæ ogromne objekte normalne velièine koji su upravo registrirali fotoaparat. To je savr¹eno znanje i fantastièna avantura na kojoj vrijedi ¾ivjeti.