Psihoterapija i psihologija

U ovom ćemo trenutku pokušati odgovoriti na studiju: što je psihoterapija?

Svakako svi znamo da je psihoterapija metoda liječenja čiji je cilj pružiti olakšanje u duševnoj ili fizičkoj patnji. Psihoterapija je složen proces, čija je sama svrha primijeniti promjenu u stilovima razmišljanja i ponašanja pacijenta koji sigurno postoje svjesni da pacijent još uvijek pati. Psiholog ima dovoljno znanja koja će mu dati 100% obavijest o problemu s kojim se pacijent suočava, a nakon razumijevanja pacijent će moći koristiti odgovarajuću metodu liječenja.

Psihoterapija je izuzetno zahtjevan proces. Da bi se pacijent mogao suočiti sa vlastitim problemom, on ne samo da sebe mora vidjeti realno, već mora registrirati i svoje slabosti, bijes, strahove i averziju prema drugim ljudima. Dakle, psihoterapija nije samo razgovor sa stručnjakom koji će pacijenta maziti po leđima i reći da će se cijela stvar nalaziti u sustavu. Psihoterapija je nevjerojatan odnos u kojem pacijent od psihoterapeuta bolje razumije svoje teme kao i izvore svoje patnje.

Često čujemo od drugih žena da psihoterapija stvara strah. Ovaj istraživački tečaj uzrokovan je činjenicom da do danas zaposlenici još uvijek vrlo malo znaju o psihoterapiji. I otuda je poznato da, budući da nešto ne znamo, to nam donosi pravi način straha.

Koliko dugo traje psihoterapija? Ne postoje kruto nametnuti postupci psihoterapije koji bi odlučili koliko dugo psihoterapija treba trajati. Svaki pacijent koji se predstavi terapeutu ima svoj problem, pa stoga zahtijeva individualni pristup. Pa čak je i psihoterapeutu tijekom prvog sastanka vrlo teško odrediti koliko dugo liječenje može potrajati, međutim, to se može približno izračunati brojem problema s kojima se pacijent prijavi psihoterapeutu.Dakle, sa sigurnošću se može reći da psihoterapija računa na promjenu načina razmišljanja osobe koja pripada terapiji, kao i na dovođenje njezinih pomagala u njegovo mentalno postojanje.