Sredi nji usisivae husky var ava

Volimo biti èisti u biti, nakon svega, svi ne volimo raditi posao èi¹æenja. Nema razloga za posljednje ili imamo tepihe ili prostirke u postrojenju, od vremena do vremena trebamo usisavati na¹ interijer. Tada postoji vrlo buèna funkcija, fokusira se na podizanje usisivaèa. To je praæeno pra¹inom pra¹ine.

Zanimljiva opcija za stare usisavaèe je sustav koji se naziva sredi¹nji usisivaè. Sredi¹nje usisavanje sprjeèava kretanje pra¹ine, opra¹ta alergièarima, nema potrebe za no¹enjem s polja do mjesta usisivaèa. Vakuumirane sobe du¾e su bez pra¹ine. Takav va¾an organizam za usisavanje najbolje je dizajnirati u vrijeme izgradnje ili obnove kuæe, kada zidovi jo¹ nisu zavr¹eni. Najva¾nija znaèajka sredi¹njeg sustava za usisavanje je sredi¹nja jedinica, na koju se krute cijevi usmjeravaju na usisne utiènice smje¹tene u zidovima. Tijekom usisavanja koristi se fleksibilno crijevo èija je svrha najbli¾a utiènica. Sredi¹nja jedinica treba biti smje¹tena izvan stambenog dijela - u podrumu, gara¾i ili u nekom drugom spremi¹tu.Na mjestima gdje pod zahtijeva èesto èi±æenje, u kuhinji ili u hodniku, trebali biste razmisliti o instaliranju automatske posude. Na podu poda nalazi se posljednja usisna mlaznica za odreðenu prikljuèenu na instalaciju. Usisavaè, koji je usisan gumbom na no¾nom otvoru, usisava smeæe. Automatske lopatice mogu se postaviti u podno¾je ormara ili izravno na granicu. Takoðer je vrijedno instalirati takvu ka¹iku oko kamina kako bi se brzo oslobodili pepela ili drvne sjeèke.Sredi¹nji usisavaè ima mnoge prednosti. Na¾alost, lo¹a strana je malo visoka stopa i zato se u Poljskoj jo¹ uvijek vode sredi¹nji sustavi za usisavanje za luksuzna rje¹enja.